oferta

Treść reklamy i ogłoszenia dostarcza Zleceniodawca. Treść dostarczonych materiałów reklamowych musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Zleceniodawca odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Do emisji TVL reklamę lub ogłoszenie zleceniodawca dostarcza na płycie DVD, DivX.
 
1. Reklamy – czas do 1 min w programie „Panorama Gminy”
- 1 tydzień                                                                                      200,00
- 2 tygodnie                                                                                    250,00
- większa ilość emisji                                                     cena negocjowana
- dłuższy czas trwania                                                    cena negocjowana
 
2. Ogłoszenia na wizji z tekstem czytanym – czas 30 sek. – w programie „Panorama Gminy”
- 1 tydzień                                                                                       50,00 
- 2 tygodnie                                                                                     70,00
- większa ilość emisji                                                     cena negocjowana
- dłuższy czas trwania                                                   cena negocjowana
 
3. Ogłoszenia na wizji bez tekstu czytanego – czas do 1 min – w programie „Panorama Gminy”
- 1 tydzień                                                                                        20,00
-  2 tygodnie                                                                                     35,00
- 3 tygodnie                                                                                      45,00
- 4 tygodnie                                                                                      50,00
- większa ilość emisji                                                   cena negocjowana
- dłuższy czas trwania                                                  cena negocjowana
 
4. Produkcja materiałów reklamowych
- wynajem studia z ekipą (do 1 godz.)                                             200,00  
- produkcja w terenie (do 1 godz.)                                                   250,00
  doliczone zostaną koszty dojazdu 2zł/1km
- montaż (do 1 godz.)                                                                       150,00
- powyżej 1 godz.                                                        cena negocjowana
 

Do cen netto doliczony podatek 23% VAT