ABSOLUTORIUM i WOTUM ZAUFANIA DLA BURMISTRZA BARCINA

Obrady 39 sesji Rady Miejskiej zdominowane zostały przez przedstawienie raportu o stanie gminy. Radni udzielili Burmistrzowi Barcina wotum zaufania oraz absolutorium za 2021 rok.

TVL Barcin

Telewizja Lokalna Barcin
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram