Dla Jasia

Po raz kolejny Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej "SAMPO" w Barcinie oraz Gród Piasta w Chomiąży Szlacheckiej zorganizowali bal charytatywny. Kwota jaką zebrano dla Jasia Drozdowskiego przekroczyła 6 tysięcy złotych.

TVL Barcin

Telewizja Lokalna Barcin
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram