II Sesja RM

W trakcie drugiej sesji rada powoływała komisje stałe oraz radę społeczną samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Barcinie. Głosowano również nad wynagrodzenia Burmistrza Barcina.

TVL Barcin

Telewizja Lokalna Barcin
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram