Mniej gazów cieplarnianych

W latach 2019 – 2022 Gmina Barcin zaplanowała i wdraża dwa projekty dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych, których głównym celem jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii.

TVL Barcin

Telewizja Lokalna Barcin
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram