Polityka rządu – sytuacja powiatu

Zlecanie samorządom zadań przez rząd przy jednoczesnym braku finansowania ich z kasy państwa jest niezgodne z konstytucją, taka polityka rządu pod ścianą stawia nie tylko gminy ale także powiaty. Zapytaliśmy Starostę Żnińskiego jak ocenia obecną politykę partii rządzącej w odniesieniu do tych placówek oświatowych oraz Pałuckiego Centrum Zdrowia, pozostających pod opieką samorządu

TVL Barcin

Telewizja Lokalna Barcin
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram