Sampo pomaga

Bank żywności z siedzibą w Grudziądzu, przekazał kolejną partię produktów spożywczych. Żywność, która trafiła do Barcina została przekazana do zrzeszenia samopomocy obywatelskiej Sampo, które zwyczajowo rozdziela je wśród najbardziej potrzebujących.

TVL Barcin

Telewizja Lokalna Barcin
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram