Sampo pomaga

Kolejna partia produktów spożywczych z Banku Żywności z siedzibą w Grudziądzu trafiła do Barcina. Paczki z żywnością dla najbardziej potrzebujących rozdysponowało Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo.

TVL Barcin

Telewizja Lokalna Barcin
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram