Sesja RM

26 lipca w Urzędzie Miejskim odbyła się 59 sesja rady miejskiej, na której między innymi podjęto uchwały dotyczące przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ w Barcinie, ustalono wysokość opłat za pobyt dziecka w Żłobku „Pszczółka” oraz uchwalono regulamin wynagrodzenia i wymiaru godzin nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę.

TVL Barcin

Telewizja Lokalna Barcin
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram