Sesja RM

Po raz 62 w tej kadencji miała miejsce sesja rady miejskiej. Podczas obrad które odbyły się 22 września podjęto 6 uchwał i przedstawiono informacje o bezrobociu i pieczy zastępczej na terenie gminy Barcin. Dyskutowano także o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

TVL Barcin

Telewizja Lokalna Barcin
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram