Sesja społeczna Lafarge 2022

Mieszkańcom gminy Barcin doskonale znana jest firma Lafarge, jednak nie wszyscy mogą mieć świadomość jakie działania na rzecz lokalnej społeczności podejmuje. 9 września w jej siedzibie odbyła się kolejna sesja dialogu społecznego, która podsumowała przedsięwzięcia na przestrzeni ostatniego roku.

TVL Barcin

Telewizja Lokalna Barcin
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram