STRAŻACKIE ZEBRANIE

Raz do roku, zgodnie ze statutem Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcinie, musi odbyć się walne zebranie sprawozdawcze. Strażacy ochotnicy wywiązali się ze swojego obowiązku i w minioną sobotę pochylili się na d sprawozdanie z działalności za rok 2021.

TVL Barcin

Telewizja Lokalna Barcin
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram