Święto UTW

W poniedziałek 25 marca, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Barcinie obchodził 2 bardzo ważne wydarzenia. Pierwszym z nich, było 18 lecie istnienia uczelni, a drugim – nadanie honorowego obywatela gminy Barcin prof. dr. Hab. Romanowi Ossowskiemu.

TVL Barcin

Telewizja Lokalna Barcin
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram