Tańszy węgiel tańsze ciepło

Program zaczynamy od wizyty w przedsiębiorstwie „Wodbar”, gdzie rozmawialiśmy z prezesem Henrykiem Popławskim na temat stawek za ciepło, które od stycznia mają zmaleć. Ponadto pytaliśmy o bieżące remonty oraz inwestycje w zakładzie.

TVL Barcin

Telewizja Lokalna Barcin
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram