Walne zebranie

18 kwietnia odbyło się walne zebranie Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin. Podczas tego spotkania każdy z członków zapoznał się ze sprawozdaniem, które mówiło o wykonanych przedsięwzięciach tego towarzystwa w trakcie ubiegłego roku.

TVL Barcin

Telewizja Lokalna Barcin
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram