XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

25 lutego w Urzędzie Miejskim w Barcinie obradowali radni podczas 37 sesji Rady Miejskiej obecnej kadencji. Oprócz stałych punktów porządku obrad wysłuchali informacji dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie o przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie Gminy Barcin, sprawozdania sołtysów oraz podjęli dwanaście uchwał.

TVL Barcin

Telewizja Lokalna Barcin
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram