Żywność w darze

Pierwsza dostawa żywności w tym roku kalendarzowym dla potrzebujących, za pośrednictwem stowarzyszenia SAMPO miała miejsce 21 stycznia. Wówczas do Barcina dotarła imponująca liczba towarów. Na jednego człowieka przypadło bowiem 13 kg produktów

TVL Barcin

Telewizja Lokalna Barcin
ul. Artylerzystów 8
88-190 Barcin
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram